Lollards

Lollards je jméno dané anglickým následovníkům Johna wyclifa, Oxfordského teologa a kacíře, který zemřel v roce 1384. Hanlivý termín, to bylo chtěl zprostředkovat atributy lollaerd (ve střední holandštině, mumbler) a loller (ve střední angličtině, lenoch). Na první sekty byl omezen na malou skupinu vzdělaných kněží, jako Mikuláš hereford, Philip repington, a John Aston, který znal Wyclif v Oxfordu a byl přitahován jeho radikální názory na lordstvo, milost, Svátosti, a světskou moc papežství. V roce 1382, nicméně, Arcibiskup z Canterbury, William courtenay, pohyboval se rychle a pevně k potlačení činnosti těchto Oxfordu učenci, a v důsledku toho sekty byl brzy zbaven své intenzivní intelektuální vůdci, a přešel do rukou více nespokojených a méně gramotné prvky anglické společnosti. Tak špatně vzdělaní, nelicencovaní kazatelé jako William Swinderby, kteří z nějakého důvodu nedokázali získat výhodu, pak tvořili páteř hnutí. Mnoho laiků, včetně měšťanů, malé majitelé, řemeslníci a obchodníci, byli přitahováni jeho nekonformní nauky, a když, bylo by nerealistické předpokládat, že tyto dal hodně myslel na to, Wyclif je teologické myšlenky, mnozí byli vážně rozrušen praktické nedostatky a laxnost církevní hodnostáři, náboženské korporace, mniši, a světské duchovenstvo v jejich středu, nemluvě o skandál, že moderní západní schizma dal všechny věřící. Tedy od prvního pohybu za předpokladu, kontaktní místo pro více reakčních antipapal a antiklerikálního prvků v rámci země, ale také mnozí upřímně věřící lidé, nicméně illinformed nebo self-umíněný. Celkově bylo mezi šlechtou a menší šlechtou jen málo Lollardů, ze dvou důvodů: Za prvé, kacířství bylo v té době trestným činem v anglickém obecném právu, takže pokud je obžalován, vyšší řady společnosti ztratily více; druhý, Lollardova víra, že panství nebo lordstvo by měli vykonávat pouze ti, kteří jsou ve stavu milosti, se zdála šlechtě jako hrozba pro jejich feudální autoritu. Jedna výrazná výjimka v této třídě byl Lollard rytíř, Sir John Oldcastle, který byl nakonec oběšen jako zrádce a kacíř v 1417. Takto zakázaná, zdiskreditovaná a bez vůdce se sekta postupně rozpadla a po roce 1431 přestala účinně existovat. Být populární mezi semiliterními lidmi, hnutí mělo svou vlastní literaturu. Traktáty a kázání ozvěnou Wyclif myšlenky v jednoduché, silný anglický prošel rychle a nadšeně mezi Lollards po celé zemi, i když trvalejší úspěch byl anglický překlad Bible tím, že Wyclif následovníci, který se stal známý jako Lollard Bible.

Viz též: husité.

Bibliografie: j. gairdner, Lollardy a Reformace v Anglii, 4. v. (Londýn 1908-13) 1:1-242. j. wyclif, vybrané anglické spisy, ed. h. E. winn (Londýn 1929). m. deanesly, význam Lollard Bible (Londýn 1951). k. b. mcfarlane, John Wycliffe and the Beginnings of English Nonconformity (New York 1953). v. H. H. green, později Plantagenets (Londýn 1955) 191-209. m. e. aston, „Lollardy a Pobuřování, 1381-1431,“ Minulost a Současnost, 17 (1960) 1-44. J. A. F. thomson, pozdější Lollards 1414-1520 (New York 1966). m. aston a r. colin, eds., Lol-lardy a šlechta v pozdějším středověku (Stroud, angl. 1997). j. i. catto, „Wyclif and Wycliffism at Oxford 1356-1430,“ in the History of the University of Oxford, v. 2, ed. b. harrison (Oxford 1992) 175-261. m. aston, Lollards and Reformers: Images and Literacy in Late Medieval Religion (Londýn 1984).Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.