är det säkert att dyka medan du är gravid?

inte bara bör gravida kvinnor avstå från dykning, kvinnor som tror att de kan vara gravida eller försöker bli gravida bör också undvika det. Av etiska skäl har det aldrig gjorts experimentell forskning som undersöker effekterna av dykning på ett foster. Retrospektiva anekdotiska data om graviditet och dykning visar att det kan finnas en risk för fostret om en mamma fortsätter dyka under graviditeten. En undersökning av 208 mödrar som dök under graviditeten visade högre frekvenser av låg födelsevikt, fosterskador, neonatala andningssvårigheter och andra problem.

Dekompressionsstudier utförda på får visade att ett foster kan utveckla bubblor innan modern uppvisar kliniska symtom på dekompressionssjukdom. (Fårstudier är relevanta eftersom moderkakorna hos får och människor är likartade.) Fostret löper den potentiella risken för dödsfall eftersom fostrets kardiovaskulära system inte har något effektivt filter. Därför kommer eventuella bubblor som bildas sannolikt att gå direkt till hjärnan och kransartärerna. Alla fårstudier visade mycket höga fosterförluster. Även om det är begränsat verkar de tillgängliga uppgifterna starkt föreslå att kvinnor bör avstå från att dyka medan de är gravida eller försöker bli gravida.Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.