gör din gratis Washington Quitclaim Deed

Rocket advokat på samtal advokat Recenserad av Rocket advokat på samtal advokat Kevin Steinacker, Esq.en Quitclaim-handling är ett juridiskt dokument som överför intresse för fast egendom från en person till en annan, utan några förbund alls. I Washington är kraven för en Avslutafordran handling är enkel: det måste vara skriftligt, innehålla en juridisk beskrivning av fastigheten, undertecknas av givaren, och givarens underskrift måste vara notarized.

använd Washington Quitclaim Deed-dokumentet om:

  • du överför dina rättigheter i en fastighet till en make eller ex-make
  • Du Ger din egendom till en annan person eller familjemedlem
  • du överför äganderätten i en fastighet till ett förtroende
  • du korrigerar stavningen av ett namn i en tidigare handling
  • du ändrar hyresrätt (hur fastigheten ägs) mellan ägare
  • du klargör om fastigheten är gemenskap eller separat egendom efter äktenskapet

quitclaim gärningar används för många ändamål, inklusive gåvor av egendom, transportmedel för att korrigera tidigare gärningar, och transportmedel för att lösa en rättslig tvist. Quitclaim-handlingar används också helt enkelt för att bekräfta att bidragsgivaren inte hävdar något intresse för den beskrivna egenskapen.Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.