Make your Free Washington Quitclaim Deed

Rocket Lawyer On Call Attorney Reviewed by Rocket Lawyer On Call Attorney Kevin Steinacker, Esq.
czyn zwrotny jest dokumentem prawnym, który przenosi udziały w nieruchomości z jednej osoby na drugą, bez żadnych zobowiązań. W Waszyngtonie wymagania dotyczące Aktu Notarialnego są proste: musi on być sporządzony na piśmie, zawierać opis prawny nieruchomości, być podpisany przez grantodawcę, a podpis grantodawcy musi być poświadczony notarialnie.

użyj dokumentu Washington Quitclaim Deed, jeśli:

  • przekazujesz swoje prawa do nieruchomości współmałżonkowi lub byłemu współmałżonkowi
  • przekazujesz swoją nieruchomość innej osobie lub członkowi rodziny
  • przenosisz własność nieruchomości na fundusz powierniczy
  • poprawiasz pisownię nazwiska w poprzednim akcie
  • zmieniasz dzierżawę (w jaki sposób nieruchomość jest własnością) między właścicielami
  • wyjaśniasz, czy nieruchomość jest wspólnotową czy odrębną własnością po zawarciu małżeństwa

akty notarialne są wykorzystywane do wielu celów, m.in. darowizn majątkowych, przekazów w celu skorygowania wcześniejszych czynów i transport w celu rozstrzygnięcia sporu prawnego. Dokumenty Quitclaim są również używane po prostu w celu potwierdzenia, że grantodawca nie rości sobie żadnych udziałów w opisywanej nieruchomości.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.