kořeny Prahová Myšlení

Liminality byl popsán jako

„neschopnost rozhodnout a mezi… období rozpětí… interstructural situace.“

“ momenty nebo období přechodu, během nichž se uvolňují normální limity myšlení, sebepochopení a chování, otevírají cestu novosti a představivosti, konstrukci a ničení.“

„‚neschopnost rozhodnout a mezi situaci nebo objekt, žádné in-mezi místo nebo okamžik, stavu napětí, okamžik svobody mezi dvěma strukturovaný svět-názory nebo institucionální uspořádání. To se týká změna v jedné osobnosti, stejně jako sociální změny a transformace ve velkém měřítku nastavení… otevře dveře do světa pohotovostní kde události a významy — ba ‚realita sama‘ — může být lisovaná a prováděny v různých směrech.“

Prahová Myšlení dluží velký dluh k Džinismu a Buddhismu, zejména Zen-Buddhismu, praxe s vědomím meditace, reflexe zkušenosti a dostat se do kontaktu s realitou praxe. Gautama Buddha učil studenty, jak porozumět své vlastní mysli před více než dvěma tisíci lety. Jainismus je také zdrojem příběhu slepců a slona, stále nejlepší podobenství o povaze víry a reality, o které vím.

Liminální myšlení také vděčí za poctu Sokratovi a Platónovi, zejména Platónově metafoře jeskyně.

jedním z důležitějších a novějších vlivů je pragmatika, škola americké filozofie založená Williamem Jamesem a Charlesem Sandersem Peircem. James A Peirce byli víc než filozofové. James byl také psycholog a vyškolen jako lékař, zatímco Peirce byl také inovátorem ve statistice, matematika a metodologie výzkumu. Někteří je považují za zakladatele moderní experimentální psychologie.

jedním ze základních principů pragmatismu je, že teorie by měly být považovány za nástroje, nikoli za řešení nebo pravdy. Podle jejich názoru by teorie, stejně jako jakýkoli jiný nástroj, měla být posuzována především svou schopností dosáhnout požadovaného výsledku, spíše než platností v absolutním smyslu.Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.