Ohio Collection Laws

Levy bankkonton i Ohio

en avgift innebär att borgenären har rätt att ta vad pengar på en gäldenärs konto och tillämpa medlen på balansen i domen. Återigen regleras förfarandet för att ta ut bankkonton, liksom vilket belopp, om någon, en gäldenär kan kräva som befriad från avgiften, enligt statlig lag. Många stater undantar vissa belopp och vissa typer av medel från bankavgifter, så en gäldenär bör granska hans eller hennes stats lagar för att hitta om ett bankkonto kan tas ut. Vissa stater kallar avgift bilaga eller garnering.

i Ohio är avgiften tillåten enligt O. R. C. 1304.80. Som används i detta avsnitt, ”borgenär process” betyder avgift, kvarstad, kvarstad, meddelande om kvarstad, kvarstad, eller liknande process som utfärdats av eller på uppdrag av en borgenär eller annan fordringsägare med avseende på ett konto. Enligt O. R. C. 2329.66, $425 är undantagna från konto garnering.

detta gäller borgenärsprocessen med avseende på ett auktoriserat konto för avsändaren av en betalningsorder om borgenärsprocessen delges den mottagande banken. I syfte att fastställa rättigheter avseende kreditgivarprocessen, om den mottagande banken accepterar betalningsordern, anses saldot på det auktoriserade kontot minskas med betalningsorderns belopp i den utsträckning banken inte på annat sätt har mottagit betalningen av ordern, såvida inte kreditgivarprocessen delges vid en tidpunkt och på ett sätt som ger banken en rimlig möjlighet att agera på det innan banken accepterar betalningsordern.

om du bor i en annan stat, se Bills.com kontoavgift resurs för att lära dig mer om de allmänna reglerna för denna åtgärd.

Ohio Lien

en lien är en belastning – ett krav – på en fastighet. Till exempel, om gäldenären äger ett hem, har en borgenär med en dom rätt att placera en panträtt i hemmet, vilket innebär att om gäldenären säljer eller refinansierar hemmet, kommer gäldenären att vara skyldig att betala domen ur intäkterna från försäljningen eller refinansiera. Om domens belopp är mer än det egna kapitalet i ditt hem, kan panträtten hindra gäldenären från att sälja eller refinansiera tills gäldenären kan betala av domen.

enligt Ohio lag är fastighetsrätt en tillåten metod tillgänglig för en borgenär för betalning av gäldenärsförpliktelser. Vänligen se O. R. C. Ukrainian 118.20, bemyndigande av skuldförpliktelser, för en diskussion om fastighetsrätt. Se även läsarens kommentarer nedan för en diskussion om panträtter och avskärmning.

om du bor i en annan stat, se Bills.com Liens & hur man löser dem artikel för att lära sig mer.

Ohio stadga för begränsningar

varje stat har sin egen stadga för begränsningar. Ohio har de mest borgenärvänliga stadgarna för begränsningar i landet. Enligt O. R. C. 2305.07 kontrakt inte skriftligt, och O. R. C. 2305.06, preskriptionstiden för ett muntligt avtal är 6 år, ett skriftligt avtal är 8 år. Från och med den 28 September 2012 minskade preskriptionstiden från 15 år till 8 år från den tidpunkt då preskriptionsklockan börjar.

När det gäller kreditkortskonton tillämpar vissa domstolar Ohio: s ”open account” – stadga för begränsningar, vilket är 6 år (O. R. C. 2305.07). Andra Ohio domstolar använder regeln om skriftliga kontrakt, vilket är 15 år för åtgärder som uppkommer före september. 28, 2012, och 8 år för åtgärder som uppkommer efter September 28, 2012 (Orc 2305.06 enligt SB 224). Andra använder Ohio Retail avbetalning Sales Act, som sätter gränsen på 4 år (O. R. C. Scorpion 1302.98 och O. R. C. Scorpion 1317.01). Detta innebär att när en lokal domstol väljer ett kreditkort preskription, i stället för att förlita sig på bindande prejudikat från högre nivå domstolar (kallas stare decisis i det rättsliga området), domare verkar tillämpa regeln hävdade mest övertygande av de två parterna.

Ohio Bar Association publicerade ett dokument som indikerar att lagen om begränsningar för Ohio kreditkortsskuld är 6 år, även om detta inte är auktoritativt eller ett dokument som man kan citera till en domstol.

en dom från en domstol i Ohio är giltig i 5 år och blir sedan vilande om den inte återupplivas av domen-borgenären (O. R. C. 2329.07). En gång vilande, har dom-borgenären 10 år att återuppliva en Ohio dom (O. R. C. Ukrainian 2325.18 (a)). Ohio ger icke-Ohio domar full tro och kredit efter den utländska domen lämnas in i en Ohio State court. När de har lämnats in är tidsbegränsningsreglerna för utländska domar desamma som Ohio-domar (Orc 2329.021 till 2329.027).

preskriptionstiden för att återställa en bristbalans i samband med en hypotekslånsavskärmning är 2 år, enligt O. R. C. 2329.08.

preskriptionstiden för en sedel är 6 år efter förfallodagen, eller om den accelereras, inom 6 år efter den accelererade förfallodagen (O. R. C. Ukrainian 1303.16).Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.