Legile de colectare Ohio

Levy conturi bancare în Ohio

o taxă înseamnă că creditorul are dreptul de a lua orice bani în contul unui debitor și să aplice fondurile la soldul hotărârii. Din nou, procedura de percepere a conturilor bancare, precum și suma, dacă este cazul, pe care un debitor o poate solicita ca fiind scutită de taxă, este reglementată de legea statului. Multe state scutesc anumite sume și anumite tipuri de fonduri din taxele bancare, astfel încât un debitor ar trebui să revizuiască legile statului său pentru a afla dacă un cont bancar poate fi perceput. Unele state numesc atașament sau poprire.

în Ohio, taxa este permisă sub O. R. C. 1304.80. Așa cum este utilizat în această secțiune, „proces creditor” înseamnă prelevare, poprire, poprire, notificare de gaj, sechestru sau proces similar emis de sau în numele unui creditor sau al unui alt reclamant cu privire la un cont. Sub O. R. C. 2329.66, 425 USD sunt scutiți de poprirea contului.

Acest lucru se aplică procesului creditorului cu privire la un cont autorizat al expeditorului unui ordin de plată în cazul în care procesul creditorului este notificat sau comunicat băncii beneficiare. În scopul stabilirii drepturilor privind procedura creditorului, în cazul în care banca beneficiară acceptă ordinul de plată, soldul contului autorizat este considerat a fi redus cu suma ordinului de plată în măsura în care banca nu a primit altfel plata ordinului, cu excepția cazului în care procesul creditorului este notificat la un moment dat și într-un mod care oferă băncii o oportunitate rezonabilă de a acționa asupra acestuia înainte ca banca să accepte ordinul de plată.

dacă locuiți într-un alt stat, a se vedea Bills.com resurse de taxă de cont pentru a afla mai multe despre regulile generale pentru acest remediu.

Ohio Lien

un lien este o povară-o creanță-pe o proprietate. De exemplu, în cazul în care debitorul deține o locuință, un creditor cu o hotărâre judecătorească are dreptul de a pune sechestru pe locuință, ceea ce înseamnă că, în cazul în care debitorul vinde sau refinanțează locuința, debitorul va fi obligat să plătească Hotărârea din veniturile din vânzare sau refinanțare. Dacă valoarea hotărârii este mai mare decât valoarea capitalului propriu din casa dvs., atunci garanția poate împiedica debitorul să vândă sau să refinanțeze până când debitorul poate achita hotărârea.în conformitate cu Legea Ohio, drept de retenție de proprietate sunt o metodă admisibilă la dispoziția unui creditor pentru plata obligațiilor debitorului. Vă rugăm să consultați O. R. C. 118.20, care autorizează obligațiile datoriei, pentru o discuție privind drepturile de proprietate. A se vedea, de asemenea, comentariile cititorului de mai jos pentru o discuție pe drept de retenție și blocare a pieței.

dacă locuiți într-un alt stat, a se vedea Bills.com Liens & cum să le rezolvați articolul pentru a afla mai multe.

Ohio statutul de limitări

fiecare stat are propriul statut de limitări. Ohio are cel mai creditor-friendly statutul de limitări în țară. Potrivit O. R. C. 2305.07 contractul nu este scris, iar O. R. C. 2305.06, termenul de prescripție pentru un contract oral este de 6 ani, un contract scris este de 8 ani. Începând cu 28 septembrie 2012, statutul limitărilor a scăzut de la 15 ani la 8 ani de la momentul în care începe ceasul statutului limitărilor.

când vine vorba de conturile de card de credit, unele instanțe aplică statutul de limitări al „contului deschis” din Ohio, care este de 6 ani (O. R. C. 2305.07). Alte instanțe din Ohio folosesc regula contractelor scrise, care este de 15 ani pentru acțiunile acumulate înainte de Sept. 28, 2012, și 8 ani pentru acțiunile acumulate după 28 septembrie 2012 (O. R. C. 2305.06, conform SB 224). Alții folosesc Legea de vânzare cu amănuntul din Ohio, care stabilește limita la 4 ani (O. R. C. 1302.98 și O. R. C. 1317.01). Aceasta înseamnă că, atunci când o instanță locală alege un card de credit statutul limitărilor, în loc să se bazeze pe precedentul obligatoriu din partea instanțelor de nivel superior (numit stare decisis în domeniul juridic), judecătorii par să aplice regula argumentată cel mai convingător de cele două părți.Asociația Baroului din Ohio a publicat un document care indică în trecerea statutului de limitări pentru datoria cardului de credit din Ohio este de 6 ani, deși acest lucru nu este autoritar sau un document pe care l-ar putea cita unei instanțe.

o hotărâre a unei instanțe din Ohio este valabilă timp de 5 ani și apoi devine inactivă, cu excepția cazului în care este reînviată de hotărârea creditorului (O. R. C. 2329.07). Odată inactiv, hotărârea-creditor are 10 ani pentru a revigora o hotărâre Ohio [O. R. C. 2325.18 (a)]. Ohio dă hotărârilor non-Ohio credință deplină și de credit după hotărârea străină este depusă într-o instanță de Stat Ohio. Odată depuse, regulile de termen pentru hotărârile străine sunt aceleași cu hotărârile din Ohio (O. R. C. 2329.021 până la 2329.027).

termenul de prescripție pentru recuperarea unui sold de deficiență aferent unei blocări ipotecare este de 2 ani, conform O. R. C. 2329.08.termenul de prescripție pentru un bilet la ordin este de 6 ani de la data scadenței sau, dacă este accelerat, în termen de 6 ani de la data scadenței accelerate (O. R. C. 1303.16).Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.