Ohio Collection Love

Levy bankkonti i Ohio

en afgift betyder, at kreditor har ret til at tage uanset penge på en debitors konto og anvende midlerne på balancen i dommen. Igen er proceduren for opkrævning af bankkonti samt hvilket beløb, hvis nogen, en debitor kan kræve som fritaget for afgiften, underlagt statens lovgivning. Mange stater fritager visse beløb og visse typer midler fra bankafgifter, så en debitor bør gennemgå hans eller hendes stats love for at finde ud af, om en bankkonto kan opkræves. Nogle stater kalder afgift vedhæftet fil eller garnishment.

i Ohio, levy er tilladt i henhold O. R. C. til 1304.80. Som anvendt i dette afsnit, “kreditorproces” betyder afgift, vedhæftet fil, arrest, meddelelse om tilbageholdelsesret, beslaglæggelse, eller lignende proces udstedt af eller på vegne af en kreditor eller anden fordringshaver med hensyn til en konto. Under O. R. C. kr. 2329.66, $425 er fritaget for konto garnishment.

dette gælder for kreditorproces med hensyn til en autoriseret konto for afsenderen af en betalingsordre, hvis kreditorprocessen serveres i den modtagende bank. Hvis den modtagende bank accepterer betalingsordren, anses saldoen på den godkendte konto for at være reduceret med betalingsordren i det omfang, banken ellers ikke modtog betaling af ordren, medmindre kreditorprocessen forkyndes ad gangen og på en måde, der giver banken en rimelig mulighed for at handle på den, før banken accepterer betalingsordren.

Hvis du bor i en anden stat, se Bills.com konto Levy ressource for at lære mere om de generelle regler for dette middel.

Ohio Lien

en lien er en heftelse-et krav-på en ejendom. For eksempel, hvis debitor ejer et hjem, en kreditor med en dom har ret til at placere en pant i hjemmet, hvilket betyder, at hvis debitor sælger eller refinansierer hjemmet, debitor skal betale dommen ud af provenuet fra salget eller refinansiere. Hvis dommens størrelse er mere end egenkapitalen i dit hjem, kan pantet forhindre debitor i at sælge eller refinansiere, indtil debitor kan betale dommen.

i henhold til Ohio-loven er ejendomsret en tilladt metode, der er tilgængelig for en kreditor til betaling af debitorforpligtelser. Se venligst O. R. C. L. 118.20, bemyndigelse gældsforpligtelser, for en diskussion om ejendom panterettigheder. Se også læseren kommentarer nedenfor for en diskussion om panterettigheder og afskærmning.

Hvis du bor i en anden stat, se Bills.com Liens & Sådan løses dem artiklen for at lære mere.

Ohio forældelsesfrist

hver stat har sin egen forældelsesfrist. Ohio har de mest kreditorvenlige begrænsninger i landet. I henhold til O. R. C. kr.2305.07 kontrakt ikke skriftligt, og O. R. C. kr. 2305.06, forældelsesfristen for en mundtlig kontrakt er 6 år, en skriftlig kontrakt er 8 år. Med virkning fra 28. September 2012 faldt forældelsesfristen fra 15 år til 8 år fra det tidspunkt, hvor forældelsesfristen starter.

når det kommer til kreditkortkonti, anvender nogle domstole Ohio ‘ s “open account” – forældelsesfrist, som er 6 år (O. R. C. L. 2305.07). Andre domstole i Ohio bruger reglen om skriftlige kontrakter, som er 15 år for handlinger, der påløber inden september. 28., 2012 og 8 år for aktioner, der påløber efter 28. September 2012 (O. R. C. til 2305.06 i henhold til SB 224). Andre bruger Ohio ‘ s Retail rate Sales Act, som sætter grænsen til 4 år (O. R. C.-1302,98 og O. R. C.-1317,01). Dette betyder, at når en lokal domstol vælger en forældelsesfrist for kreditkort, i stedet for at stole på bindende præcedens fra domstole på højere niveau (kaldet stare decisis på det juridiske område), synes dommere at anvende den regel, der argumenteres mest overbevisende af de to parter.Ohio Bar Association offentliggjorde et dokument, der angiver, at forældelsesfristen for Ohio kreditkortgæld er 6 år, selvom dette ikke er autoritativt eller et dokument, man kan citere for en domstol.

en dom fra en Ohio-domstol er gyldig i 5 år og bliver derefter sovende, medmindre den genoplives af domskreditoren (O. R. C. L. 2329.07). Når domskreditoren er i dvale, har den 10 år til at genoplive en Ohio-dom (O. R. C. L. 2325.18(a)). Ohio giver ikke-Ohio domme fuld tro og kredit, efter at den udenlandske dom er indgivet i en Ohio state court. Når de er indgivet, er tidsfristens regler for udenlandske domme de samme som Ohio-domme (O. R. C. L. 2329.021 til 2329.027).

forældelsesfristen for inddrivelse af en mangelbalance i forbindelse med en pantafskærmning er 2 år, ifølge O. R. C. L. 2329.08.

forældelsesfristen for en egenveksel er 6 år efter forfaldsdatoen, eller hvis den accelereres, inden for 6 år efter den accelererede forfaldsdato (O. R. C. til 1303.16).Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.