Common Law Marriage Is Alive and Well in The District of Columbia

Als u wilt” trouwen ” in het District of Columbia, hoeft u geen huwelijksakte te verkrijgen of geloften uit te wisselen tijdens een religieuze of burgerlijke ceremonie om dit te doen!

volgens de jurisprudentie in het District of Columbia, om een gewoonterecht huwelijk tot stand te brengen, moeten twee juridisch capabele personen aan de volgende voorwaarden voldoen:: een onderlinge overeenkomst, in de tegenwoordige tijd, om een staat van huwelijk aan te gaan; en de voltooiing van hun overeenkomst door samen te wonen als man en vrouw. (United States Fidelity & Guaranty Co. v. Britton, 269 F. 2d 249, 251 (1959)) “hoewel er geen vaste formule vereist is voor de overeenkomst, moet de woordenwisseling onvermijdelijk en ondubbelzinnig impliceren dat een overeenkomst werd aangegaan om man en vrouw te worden vanaf het moment van de wederzijdse instemming.”(Coates V. Watts, 622 A.2d 25, 27 (1993)) in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is er geen vereiste dat de partijen gedurende een bepaalde periode samenleven om een gewoonterechthuwelijk tot stand te brengen.het District of Columbia is een van de weinige staten die individuen nog steeds toestemming geeft om een gewoonterecht huwelijk aan te gaan. Hoewel Maryland law niet twee personen machtigt om een “common law” huwelijk binnen de staat vast te stellen, Maryland rechtbanken handhaven huwelijken die geldig zijn aangegaan in overeenstemming met de wet van een andere staat. Als gevolg daarvan moet een individu dat een echtscheiding wil verkrijgen in Maryland wiens huwelijk is vastgesteld op basis van de constructen van het common law huwelijk in het District of Columbia of elders, bewijzen dat hun huwelijk geldig is aangegaan in overeenstemming met de wet waar het huwelijk is aangegaan– net zoals individuen die zijn getrouwd door religieuze of burgerlijke ceremonie moet doen.

Welk bewijs is vereist om een gewoonterecht huwelijk tot stand te brengen? In overeenstemming met D. C. wet, een gewoonterecht huwelijk kan worden bewezen door hetzij direct of indirect bewijs, maar het beste bewijs en mogelijk, de meest geprefereerde, is de getuigenis van elk van de partijen. (Marcus v. directeur, 548 F. 2d 1044, 1048-49 (1976)) de rechter zal de geloofwaardigheid van elke partij bepalen en welk gewicht aan hun getuigenis moet worden gegeven. (ID.) “De voorvechter van het huwelijk moet, door een overwicht van het bewijs, bewijzen dat er een gewoonterecht huwelijk was. Zij moeten aantonen dat de partijen als man en vrouw samenwoonden, na een uitdrukkelijke wederzijdse overeenkomst, die woorden van de tegenwoordige tijd moeten zijn.”(Bansda v. Wheeler, 995 A. 2d 189 (D. C. 2010))Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.