Lollarder

Lollarder Er navnet gitt til de engelske tilhengerne Av John wyclif, Oxford teolog og kjetter som døde i 1384. Et nedsettende begrep, det var ment å formidle attributtene til en lollærd (I Middel nederlandsk, en mumbler) og en loller(I mellomengelsk, en tomgang). Til å begynne med var sekten begrenset til en liten gruppe utdannede prester, Som Nicholas Hereford, Philip repington, Og John Aston, som hadde kjent Wyclif Ved Oxford og hadde blitt tiltrukket av hans radikale syn på herredømme, nåde, Sakramentene og pavemaktens verdslige makt. I 1382 gikk Imidlertid Erkebiskopen Av Canterbury, William courtenay, raskt og bestemt til å undertrykke Aktivitetene til Disse Oxford lærde, og som følge av dette ble sekten snart fratatt sine sterke intellektuelle ledere, og gikk i hendene på de mer misfornøyde og mindre litterære elementer i det engelske samfunnet. Slike dårlig utdannede, ulisensierte predikanter Som William Swinderby, som av en eller annen grunn ikke hadde oppnådd en benefice, dannet da ryggraden i bevegelsen. Mange legfolk, inkludert borgerne, små friholdere, håndverkere, og håndverkere, ble tiltrukket av sine nonconformist doktriner, og mens det ville være urealistisk å anta at disse ga mye tanke Til Wyclif teologiske ideer, mange ble alvorlig forstyrret av de praktiske mangler og slapphet av kirke embetsmenn, religiøse selskaper, tiggere, og sekulære presteskapet i sin midte, for ikke å nevne skandalen som den moderne vestlige skisma ga til alle de troende. Dermed fra første bevegelsen gitt et samlingspunkt for de mer reaksjonære antipapal og anticlerical elementer i landet, men det inkluderte også mange oppriktig religiøse mennesker, men illinformert eller selv sta. I det hele tatt var det få Lollarder blant adelen og mindre kondisjonerte, av to grunner: først, kjetteri var da et lovbrudd i engelsk sedvanerett, slik at hvis tiltalt, de høyere rekkene av samfunnet sto å miste mer; for Det Andre, Lollardistiske tro på at herredømme eller herredømme bør utøves bare av de i en tilstand av nåde syntes å adelen som en trussel mot sin føydale autoritet. Det eneste bemerkelsesverdige unntaket i denne klassen var Lollard knight, Sir John Oldcastle, som til slutt ble hengt som en forræder og kjetter i 1417. Dermed forbudt, diskreditert, og lederløs, sekten gradvis oppløst og etter 1431 opphørt å eksistere effektivt. Å være populær blant semilitater folk, bevegelsen hadde en egen litteratur. Traktater og prekener ekko Wyclif ideer i enkel, kraftig engelsk gikk raskt og entusiastisk blant Lollarderne over hele landet, selv om en mer permanent prestasjon var den engelske oversettelsen Av Bibelen Av wyclif tilhengere, som ble kjent som Lollard Bibelen.

Se også: husitter.

Bibliografi: j. Gairdner, Lollardismen og Reformasjonen I England, 4 v. (London 1908-13) 1:1-242. j. wyclif, Utvalgte engelske Skrifter, red. h. e. winn (London 1929). m. deanesly, Betydningen Av Lollard Bibelen (London 1951). mcfarlane, John Wycliffe og Begynnelsen på engelsk Avvik (New York 1953). v. h. h. green, Den Senere Plantagenets (London 1955) 191-209. me aston,» Lollard og Oppvigleri, 1381-1431, » Fortid og Nåtid, 17 (1960) 1-44. j. a. f. thomson, Senere Lollarder 1414-1520 (New York 1966). m. aston og r. colin, red. I Den Senere Middelalder (Stroud, Eng. 1997). j. i. catto, «Wyclif og Wycliffism Ved Oxford 1356-1430,» I Historien Til University Of Oxford, v. 2, red. b. harrison (Oxford 1992) 175-261. m. aston, Lollarder Og Reformatorer: Bilder og Leseferdighet I Senmiddelalderens Religion (London 1984).Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.