Lollards

Lollards to nazwa nadana angielskim wyznawcom Johna wyclifa, Oksfordzkiego teologa i heretyka, który zmarł w 1384 roku. Obraźliwe określenie, miało na celu przekazanie atrybutów lollaerd (w środkowym niderlandzkim, mamrotnik) i loller (w środkowym angielskim, idler). Początkowo sekta ograniczała się do niewielkiej grupy wykształconych kapłanów, takich jak Nicholas hereford, Philip repington i John Aston, którzy znali Wyclifa w Oksfordzie i byli przyciągani przez jego radykalne poglądy na władanie, łaskę, sakramenty i doczesną władzę papiestwa. Jednak w 1382 roku arcybiskup Canterbury, William courtenay, szybko i stanowczo stłumił działalność tych oksfordzkich uczonych, a w konsekwencji sekta została wkrótce pozbawiona swoich energicznych intelektualnych przywódców i przeszła w ręce bardziej niezadowolonych i mniej literackich elementów społeczeństwa angielskiego. Tak słabo wykształceni, nielicencjonowani kaznodzieje, jak William Swinderby, który z tego czy innego powodu nie uzyskał korzyści, tworzyli kręgosłup ruchu. Wielu świeckich, włącznie z mieszczanami, drobnymi wolnomularzami, rzemieślnikami i rzemieślnikami, było pociąganych przez jej nonkonformistyczne doktryny i chociaż byłoby nierealistycznym przypuszczać, że te rozważania dotyczyły idei teologicznych Wyclifa, wielu było poważnie zaniepokojonych praktycznymi niedociągnięciami i rozluźnieniem dostojników kościelnych, korporacji religijnych, żebraków i świeckiego duchowieństwa pośród nich, nie wspominając już o skandalu, jaki współczesna schizma Zachodnia dała wszystkim wiernym. Stąd Od początku ruch ten stanowił punkt skupienia dla bardziej reakcyjnych elementów antypapieskich i antyklerykalnych w kraju, ale obejmował także wiele szczerze religijnych osób, bez względu na to, czy są one niedoinformowane czy egoistyczne. Ogólnie rzecz biorąc wśród szlachty i niższej szlachty było niewielu Lollardów, z dwóch powodów: po pierwsze, herezja była wtedy przestępstwem w angielskim prawie powszechnym, tak że jeśli zostanie oskarżona, wyższe szczeble społeczeństwa straciłyby więcej; po drugie, przeświadczenie, że panowanie lub panowanie powinny być sprawowane tylko przez tych, którzy znajdują się w stanie łaski, wydawało się szlachcie zagrożeniem dla ich feudalnej władzy. Jedynym znaczącym wyjątkiem w tej klasie był rycerz Lollard, Sir John Oldcastle, który został ostatecznie powieszony jako zdrajca i heretyk w 1417 roku. W ten sposób wypędzona, zdyskredytowana i pozbawiona przywództwa sekta stopniowo rozpadała się i po 1431 roku przestała skutecznie istnieć. Będąc popularnym wśród półliteratorów, ruch miał własną literaturę. Traktaty i kazania odzwierciedlające idee Wyclifa w prostym, mocnym języku angielskim przeszły szybko i entuzjastycznie wśród Lollardów w całym kraju, chociaż bardziej trwałym osiągnięciem było angielskie tłumaczenie Biblii przez zwolenników Wyclifa, które stało się znane jako Biblia Lollarda.

Zobacz też: husyci.

Bibliografia: J. gairdner, Lollardy and the Reformation in England, 4 v. (London 1908-13) 1:1-242. J. wyclif, Selected English Writings, ed. h. E. winn (Londyn 1929). m. deanesly, the Significance of the Lollard Bible (London 1951). K. B. mcfarlane, John Wycliffe and the Beginnings of English Nonconformity (New York 1953). v. H. H. green, The Later Plantagenets (London 1955) 191-209. M. E. aston, „Lollardy and Sedition, 1381-1431,” Past and Present, 17 (1960)1-44. J. A. F. thomson, the Later Lollards 1414-1520 (New York 1966). m. aston i R. colin, eds., Lol-lardy i szlachta w późnym średniowieczu (Stroud, inż. 1997). J. I. catto, „Wyclif and Wycliffism at Oxford 1356-1430,” in the History of the University of Oxford, V. 2, ed. b. harrison (Oxford 1992) 175-261. m. aston, Lollards and Reformers: Images and Literacy in Late Medieval Religion (London 1984).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.