Ohion Perintälait

verottaa pankkitilejä Ohiossa

maksu tarkoittaa, että velkojalla on oikeus ottaa velallisen tilillä olevat rahat ja soveltaa varat tuomion saldoon. Myös pankkitilien perimismenettelyyn ja siihen, minkä suuruisen velallisen on mahdollista vaatia olevan vapautettu maksusta, sovelletaan valtion lainsäädäntöä. Monet valtiot vapauttavat tietyt summat ja tietyntyyppiset varat pankkimaksuista, joten velallisen tulisi tarkistaa valtionsa lait selvittääkseen, voidaanko pankkitiliä periä. Jotkut valtiot kutsuvat maksu liitetiedostona tai ulosmittaus.

Ohiossa levy sallitaan O. R. C.§: n 1304.80 nojalla. Tässä jaksossa ’velkojaprosessilla’ velkojan tai muun hakijan tilille antamaa tai sen puolesta tehtyä maksua, ulosmittausta, panttioikeusilmoitusta, ulosmittausta tai vastaavaa menettelyä. 2329.66§: n mukaan 425 dollaria on vapautettu tilien ulosmittauksesta.

Tämä koskee velkojaprosessia maksumääräyksen lähettäjän valtuutetun tilin osalta, jos velkojaprosessi annetaan tiedoksi vastaanottavalle pankille. Jos vastaanottava pankki hyväksyy maksumääräyksen, velkojaprosessiin liittyvien oikeuksien määrittämistä varten valtuutetun tilin saldosta katsotaan vähennettävän maksumääräyksen määrä siltä osin kuin pankki ei ole muutoin saanut maksumääräystä, ellei velkojaprosessia ole annettu tiedoksi ajankohtana ja tavalla, joka antaa pankille kohtuullisen mahdollisuuden toimia sen mukaisesti ennen kuin pankki hyväksyy maksumääräyksen.

Jos asut toisessa valtiossa, katso Bills.com Account periä resurssi oppia lisää yleisiä sääntöjä tämän korjaamiseksi.

Ohio Lien

panttioikeus on kiinteistöön kohdistuva rasite — vaate–. Jos velallinen esimerkiksi omistaa asunnon, tuomion saaneella velkojalla on oikeus asettaa asuntoon panttioikeus, eli jos velallinen myy tai jälleenrahoittaa asunnon, velallisen on maksettava tuomio myynti-tai jälleenrahoitustuotoista. Jos tuomion määrä on suurempi kuin oman pääoman määrä kotona, panttioikeus voi estää velallista myymästä tai jälleenrahoittamasta, kunnes velallinen voi maksaa tuomion.

Ohion lain mukaan omaisuuslain mukaiset panttioikeudet ovat velkojan käytettävissä oleva sallittu menetelmä velallisvelvoitteiden maksamiseksi. Katso O. R. C. § 118.20, Authorizing velkasitoumukset, keskustelua omaisuuden panttioikeudet. Katso myös lukijoiden kommentit alta keskustelu panttioikeuksista ja ulosotosta.

Jos asut toisessa valtiossa, katso Bills.com Liens & How to solve Them article to learn more.

Ohion Vanhentumislaki

jokaisella osavaltiolla on oma vanhentumislakinsa. Ohiossa on maan velkojaystävällisin rajoitussääntö. O. R. C. §: n 2305.07 mukaan sopimus ei ole kirjallinen, ja O. R. C§: n 2305.06 mukaan suullisen sopimuksen vanhentumisaika on 6 vuotta, kirjallinen sopimus on 8 vuotta. Voimaan 28 syyskuu 2012, vanhentumisaika laski 15 vuotta 8 vuotta siitä hetkestä, kun vanhentumisaika kello alkaa.

kun kyse on luottokorttitileistä, jotkut tuomioistuimet soveltavat Ohion ”open account” – lain vanhentumisaikaa, joka on 6 vuotta (O. R. C. § 2305.07). Muut Ohion tuomioistuimet käyttävät kirjallisia sopimuksia koskevaa sääntöä, joka on 15 vuotta ennen syyskuuta kertyneissä kanteissa. 28, 2012 ja 8 vuotta 28.9.2012 jälkeen kertyvistä toimista (O. R. C. § 2305.06 SB 224: n mukaisesti). Toiset käyttävät Ohion Vähittäismaksumyyntilakia, joka asettaa rajan 4 vuoteen (O. R. C. § 1302.98 ja O. R. C. § 1317.01). Tämä tarkoittaa sitä, että kun paikallinen tuomioistuin valitsee luottokortin vanhentumislain, sen sijaan, että se luottaisi sitovaan ennakkotapaukseen, joka on saatu korkeammalta tasolta tuomioistuimilta (ns.stare decisis in the legal field), tuomarit näyttävät soveltavan sääntöä, jonka osapuolet ovat vakuuttavimmin esittäneet.

Ohion Asianajajaliitto julkaisi asiakirjan, jonka mukaan Ohion luottokorttivelan vanhentumisaika on 6 vuotta, vaikka tämä ei ole arvovaltainen tai asiakirja, jota voisi vedota tuomioistuimeen.

ohiolaisen tuomioistuimen tuomio on voimassa 5 vuotta, minkä jälkeen se vaipuu lepotilaan, ellei tuomio-velkoja elvytä (O. R. C. § 2329.07). Kerran lepotilassa, tuomio-velkoja on 10 vuotta elvyttää Ohio tuomio (O. R. C § 2325.18 (a)). Ohio antaa ei-Ohiolaisille tuomioille täyden uskon ja kunnian sen jälkeen, kun ulkomainen tuomio on jätetty Ohion osavaltion tuomioistuimeen. Kun se on jätetty, ulkomaalaisten tuomioiden aikarajasäännöt ovat samat kuin Ohion tuomioiden (O. R. C. § 2329.021-2329.027).

asuntolainan ulosmittaukseen liittyvän puutteellisen saldon takaisinperinnän vanhentumisaika on 2 vuotta, O. R. C. § 2329.08 mukaan.

velkakirjan vanhenemisaika on 6 vuotta eräpäivän jälkeen tai nopeutetussa tapauksessa 6 vuotta nopeutetun eräpäivän jälkeen (O. R. C § 1303.16).Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.